두성테크

전체메뉴닫기
video

WE DO SMART & GREEN

Giới thiệu về sản phẩm
USB PBA
Được cấu thành bởi cổng sạc điện thoại di dộng, cổng thu và phát dữ liệu, Earjack, Mic
và bảng mạch được tối ưu hóa mang tính đặc trưng cho từng dải tần số RF. Sản phẩm của SMT được
gắn thêm 70~90 điểm ở công đoạn PBA
Cảm biến
Là bản mạch in PBA được cấu tạo bởi bảng mạch SVC LED, nhận dạng mống mắt IrED, nhận
dạng môi trường, nhận dạng người sử dụng điện thoại di động ở cự ly gần
SIDE KEY PBA
Là bản mạch in PBA có chức năng giúp người dùng khởi động nguồn thiết bị, trợ lý ảo
Bixby và điều chỉnh Volume của điện thoại di động
Giới thiệu về xưởng sản xuất