두성테크

전체메뉴닫기

Quản lý chất lượng

We are creating a more innovative future.

Chính sách quản lý an toàn, sức khỏe, môi trương, chất lượng.
Chính sách quản lý an toàn, sức khỏe, môi trương, chất lượng.
01Trung tâm khách hàng
Tăng giá trị khách hàng bằng cách phản ánh tích cực các sản phẩm của khách hàng được đánh giá cao cho những nhu cầu tiềm năng
02Thực hiện cơ bản
Chất lượng là lương tâm của chúng tôi, vì nó không thỏa hiệp mà là vì Rule và Process
03Ý thức chuyên nghiệp
Với nhận thức về chất lượng Zero Defect nên luôn thực hiện tốt trách nhiệm rằng chất lượng được hoàn thành trong tay tôi
Chính sách quả lý môi trường
Công Ty TNHH Doosung Tech sẽ sản xuất các sản phẩm xanh và liên tục bảo vệ môi trường để trở thành một nhà lãnh đạo của doanh nghiệp quản lý xanh thông qua các hoạt động kinh doanh tôn trọng con người và thiên nhiên. Do đó, công ty tìm cách trở thành công ty dẫn đầu trong việc phát triển xã hội bền vững bằng cách phản ánh tích cực mọi hoạt động quản lý trong và ngoài nước và công nhận môi trường, an toàn và sức khỏe như một yếu tố quan trọng trong quả lý doanh nghiệp.
  • Tất cả công ty tuân thủ nội dung theo những điều luật và yêu cầu về môi trường các khu vực của khác hàng, quản lý và thiết lập để duy trì các tiêu chuẩn về môi trường của công ty một cách nghiêm ngặt.
  • Sẽ hoạt động cải tiến liên tục để giảm xuống chất độc hại môi trường trong suốt quá trình làm việc từ phát triển và thiết kế sản phẩm cho đến sử dụng và xử lý sản xuất.
  • Giản thiểu hóa việc sử dụng và tiêu hủy hiệu quả nguồn năng lượng và tiết kiệm tài nguyên thông qua việc tái chế, tái sử dụng.
  • Thực hiện và thiết lập những mục tiêu nhỏ nhất với mục tiêu để đạt được hiệu quả trong việc quả lý môi trường
  • Truyền đạt và đào tạo cho nhân viên về phương pháp tốt để làm việc trong môi trường bằng cách chia sẽ với các bên liên quan
tranh chấp khoáng sản
Thông báo của Cộng hòa Trung Phi Nhà nước Cộng hòa gần đây đã trải qua một tranh chấp về tài nguyên khoáng sản . Quân Serge đang thông báo công khai là sẽ không chần chừ sẽ thực hiện những hành động tàn độc như là giết người, cưỡng hiếp để có được dầu mỏ. Đã vi phạm quyền con người như là bạo lực và lao động bị cưỡng bức trong quá trinh khai thác Vào tháng 7 năm 2010, Mỹ đã tham gia vào Cải cách đường phố Dodd-Frank và Đạo luật bảo vệ người tiêu dùng (Dodd- Frank Wall Street Retorm and Consumer Protection Act ) khi đối mặt với mối lo ngại quốc tế đang gia tăng tranh chấp khoáng sản Theo Điều 1502 của Dự luật, một công ty cổ phiếu tại Mỹ phải công bố quốc gia xuất xứ khi nộp báo cáo hàng năm trong trường hợp đưa khoáng sản bị tranh chấp vào sản phẩm (tỷ giá hữu hình, hiệu trưởng, vonfram, vàng hoặc nước cộng hòa dân chủ và khoáng sản được chỉ định ở nước láng giềng). Tôi sẽ Theo Điều 1502 của Dự luật, công ty cổ phiếu tại My phải công bố bản báo cáo chênh lệch thông tin nơi sản xuất bao gồm( tỉ giá hữu tỉ, Vonfram, vàng cũng như Thông báo Khoáng sản Khoáng sản được chỉ định theo công ty trong cuộc xung đột tại Cộng hòa và các nước láng) Đây là một nỗ lực để ngăn chặn bạo lực và bóc lột trong các khu vực xung đột bằng cách sẽ công khai các công ty sử dụng khoáng sản trong khu vực đó . Theo cơ quan phụ trách pháp lý công bố vào tháng 8 năm 2012 Các công ty cổ phiếu tại Mĩ phải nộp báo cáo về việc sử dụng các khoáng sản bị tranh chấp bắt đầu trong báo cáo tài chính năm 2013 Vị trí của Doosung Tech về khoáng sản xung đột
Đối với các khoáng sản đang tranh chấp đang được quốc tế chấp nhận
Doosung Tech sẽ tích cực tích cực như sau
Áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về tranh chấp khoáng sản. Chúng tôi đã thiết lập đề xuất kinh doanh khai thác tranh chấp để tuân thủ pháp luật. Sử dụng Bảng câu hỏi báo cáo sử dụng khoáng sản xung đột (CMRT) do Eicc-Gese chuẩn bị. Đang tiến hành một cuộc khảo sát về việc sử dụng các khoáng chất tranh chấp cho các NCCtrong và ngoài nước. sẽ điều tra việc sử dụng khoáng sản thiếc, tantali, vonfram và thiếc vàng trong các sản phẩm của NCC
yêu cầu tất cả các NCC tuân thủ nghiêm ngặt chính sách khai thác tranh chấp của công ty
Nhà cung cấp phải nắm bắt được tất cả khoáng sản bị tranh chấp ,và phải đưa ra được dữ liệu khoáng sản tranh chấp phải được gửi bằng văn bản. Trường hợp nhà cung cấp đã cung cấp thông tin sai khác về việc cung ứng của khoáng sản bị tranh chấp Trong trường hợp không chắc chắn về việc cung ứng khoáng sản của Nhà cung cấp thì Doosung Tech có thể sẽ dừng việc giao dịch với Nhà cung cấp
Chính sách quản lý an toàn, sức khỏe,
Để nhân viên có thể chuyên tâm sáng tạo ra giá tri tương lai an toàn thì Công ty TNHH Doosung sẽ tuân thủ quy trình an toàn sức khỏe được thiêt lập theo K-OHSMS18001. Để cải tiến liên tục và giảm thiểu tối đa những tai nạn tan toàn, sức khỏe với mục tiêu “ tôn trọng luật an toàn, sức khỏe và tôn trọng cuộc sống” hiết lập và thực hiện chính sách anh toàn và sức khỏe
  • Tất cả nhân viên nắm bắt tất cả những ảnh hưởng và theo đó sẽ thiêt lập và thực hiện những biện pháp đề phòng sự cố như là (loại bỏ, thay thế, quản lý kỹ thuật, vv) để thiết lập hệ thông đánh giá rùi ro trong các công đoạn
  • Công ty và tât cả nhân viên thiết lập/ hiểu mục tiêu quản lý an toàn, sức khỏe. Làm công văn để có thể hiểu về vai trò và trách nhiệm cá nhân. Và tiến hành, huấn luyện, đào tạo thường xuyên về việc này
  • Chấp nhận tất cả các yêu cầu của các bên liên quan để đảm bảo tính minh bạch trong việc thực hiện chính sách an toàn và sức khỏe.