두성테크

전체메뉴닫기

Giới thiệu công ty

We are creating a more innovative future.

Phòng kiển toán trên mạng
Tất cả mọi việc đều được xử lý theo tiêu chuẩn minh bạch. Ngoài tất cả các đối tác kinh doanh bao gồm khách hàng và nơi giao dịch khách hàng,
thì chúng tôi sẽ thiết lập một mối quan hệ thương mại công bằng để đảm bảo lợi ích lẫn nhau trong điều khoản thương mại minh bạch và sẽ thiết lập
chính sách văn hóa doanh nghiệp chính trực để nhận được sự tin tưởng của khách hàng
Giới thiệu về công ty
Công ty sẽ tiếp nhận và xử lý các thông tin về những vấn đề thực tiễn như tham nhũng và nhu cầu bất chính của các nhân viên đang lạm dung chức quyền vào những công việc không minh bạch.
Những loại hình có thể góp ý

- Giao dịch không lành mạnh bởi những mối quan hệ thân mật, quen biêt từ trước

- Những yêu cầu đề nghị không chính đáng như tham ô, hối lộ

- Hành vi sai trái, lạm dụng nhân viên

- Những đề xuất cải tiến không hợp lý trong thực tiễn

- Vi phạm các quy tắc đạo đức khác

Phương pháp để góp ý

- E-Mail: audit@i-dstech.com

- Tel: 031-350-9567

- Fax: 070-4170-4186

- địa chỉ: saneop-ro 156beon-gil , Gwonseon-gu suwo-si Gyeonggi-do Republic of korea

Chính sách bảo vệ người cung cấp thông tin
Đang vận hành chính sách bảo vệ người cung cấp thông tin để mọi người có thể an tâm đóng góp ý kiến.
Bảo đảm tuyệt mật
Nếu không có sự đồng ý của người cung cấp thông tin thì cấm tuyệt đối không tiết lộ công khai bất kì thông tin nào của người cung cấp dưới mọi hình thức.
Bảo đảm thân phận
Chúng tôi bảo vệ chống lại bất kỳ bất lợi hoặc hình phạt như các biện pháp kỷ luật từ các phòng ban cũng như quan hệ kinh doanh của công ty liên kết vì những lý do như báo cáo hoặc đã viết đơn trình báo
Giảm trách nhiệm pháp lý
Trường hợp nếu phát hiện lỗi, hay những thông tin sai lệch của bản thân người cung cấp thông tin mà có liên quan đến việc việc khai báo thì cũng có thể miễn hoặc giảm xuống kĩ luật cho những người khai báo đó