두성테크

전체메뉴닫기

sản xuất

We are creating a more innovative future.

My video
SMT
Ở Doosung với công đoạn gắn linh kiện Chịp và IC vào FPCB, PCB đang sở hữ line tốc độ thấp, vừa, cao đúng với Need của khách hang và là công đoạn đang sản xuất sản phẩm SMT với mục tiêu hài long của khách hàng đạt Zero
Gắn bán tự động FPCB
Công đoạn gắn bán tự động FPCB, PCB vào Carrier Jig
SMT SPI
Công đoạn kiểm tra tự động Solder Paste vào FPCB, PBC bằng Solder Paste Inpection so với tiêu chuẩn có phù hợp hay không
SMT Mounter
Công đoạn sử dụng Mounter tốc độ vừa tốc độ cao gắn linh kiện IC và Chip lên bề mặt
Kiểm tra đầu, giữa, cuối SMT
Công đoạn so sánh SMT PBA với SPEC và kiểm tra đặc tính
SMT AOI
Công đoạn kiểm tra quang học chất lượng bằng tự động đông thiếc, thiếu thiếc, gắn ngược, không gắn, lệch PBA được SMT bằng Auto Optical Inspection.
Kiểm tra mắt thường SMT
Công đoạn kiểm tra mắt thường chất lượng đông thiếc bằng kính hiển vi phân giải cao và kính màn hình.
SMT X-RAY
Việc kiểm tra bằng mắt linh kiện Sealed can rất khó, đối với linh kiện BGA, MIC, USB thì sử dụng công đoạn máy X-RAY để kiểm tra chất lượng